Wagner Ladislav Maria

Ladislav Maria Wagner obrazy

Narozen 27. června 1945. Pochází z Jaroměřského rodu malířů, kameníků a sochařů. Odpor rodiny k „dialektickomaterialistickému“ názoru na bytí, předurčuje směr kterým se všichni její členové včetně dětí ubírají na cestě komunistickou realitou. Zákaz jakéhokoliv vysokoškolského studia v počátku let šedesátých neodvratně deformuje budoucnost umělce. Jeho cesta životem se již od počátku stává odyseou,  na které je talent  nesnesitelnou zátěží a překážkou, jejíž překonávání znamenalo nakonec i samotnou ztrátu zdraví.

Mimo náročnou práci v ateliéru pracuje Ladislav Maria Wagner na šachtě jako havíř. Pro svůjvrchnosti nevyhovující občanský i výtvarný názor je vězněn a mnohokrát násilně hospitalizován v psychiatrických ústavech. Navzdory k tak ztíženým  podmínkám na  soustředěnou práci narůstá v  sedmdesátých    létech   dílo,   vzbuzující   zájem  široké veřejnosti.
Zde je i počátek přátelství s malíři Janem Zrzavým, a Ladislavem Placatkou. V Ostravské anabázi je malíř v blízkém kontaktu s básníkem a  teoretikem umění  Petrem Holým, což dává  na  vernisážích podnět k protirežimním uměleckým produkcím za podpory herců  Miloslava Holuba a Lenky Kucharské.  Malíř se setkává  s Bohumilem Slánským a Jindřichem  Chalupeckým, se kterým až do jeho smrti udržuje korespondenci z Rožmberku nad Vltavou, kam byl režimem odsunut k zapomenutí. I přes značné riziko je ateliér na faře v Rožmberku navštěvován  osobnostmi tehdejší České kultury. (J. Kemr, J. Kačer, J. Vyleťal, J. Šalamoun, J. Salamanczuk, P. Poš, E. Zaoralová atd.) Zde  paradoxně roste  i  zájem  ciziny  o  toto  odvrhnuté  dílo  a  začíná se zřejmě pomalu formovat i pozdější úspěch  zahraničních výstav let  devadesátých.
Wagnerova experimentální tvorba je v současnosti známa po celém světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha sbírek státních i soukromých.

Mimořádné technické znalosti výtvarných technik a schopnost  zasáhnout cíl řešeného výtvarného problému, vzbuzují úctu všude, kam toto rozsáhlé dílo stačilo po 40-ti létech zapírání proniknout. Ladislav Maria Wagner získává významná ocenění doma i v zahraničí a je čestným členem několika prestižních institucí. V roce 2009 je na čtyři roky jmenován konzulem International classe homme d´art Faubourien. V současné době malíř žije  a pracuje převážně v ústraní Jihočeské vesničky  Hajany.  Příležitostně tvoří  v Sitges  u Barcelony a  v Paříži.

Zobrazuji všechny 3 výsledky

Zobrazuji všechny 3 výsledky