Karmazín Jiří

Narozen 24. 12. 1932 v Dožicích u Nepomuku. Studoval Na Vyšší škole umělecko průmyslové v Praze (1949 – 1953), u prof. V. Rady na AVU v Praze (1975 – 1963) a uměleckou aspiranturu u F. Jiroudka na AVU v Praze (1967 – 1970). Stal se asistentem a aspirantem prof. Jiroudka, 1982 byl pověřen vedením prvního ročníku na AVU v Praze. V roce 1986 byl jmenován docentem na AVU v Praze, kde vedl speciální krajinářskou a figurální školu. V roce 1970 absolvoval mezinárodní letní mozaikářskou školu u prof. Saliettiho v Ravenně. Věnuje se malbě, kresbě, grafice, později keramické mozaice. V letech 1964 – 1979 vytvořil 22 cyklů v nejrůznějších technikách (kresby, kvaše, akvarely, oleje). Je autorem koloristických lyrických expresivních krajin převážně z Jižních Čech. Zobrazuje jižní Itálii a její trhoviště. Ke zpracování používá kombinovanou techniku akvarelu a kolorované kresby štětcem. Používá zářivé barvy, převažující je žlutá, zelená a modrá, Zabývá se také malbou na porcelán. Je členem Jednoty umělců výtvarných. Mnoho děl realizoval v architektuře, spolupracoval s Pavlem Kupkou . Zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP,  oblastních galeriích aj.

Výběr ze samostatných výstav

1967 – Pont-Aven, Bretaň

1968 – Praha, Nová síň

1975 – Blatná, Památník města

1982 – Turnov, Muzeum Českého ráje

1988 – Bratislava

1994 – Vídeň, Kunsthandl

1997 – Praha, Muzeum policie

1999 – Písek, Prácheňské muzeum a galerie

 

Výběr z kolektivních výstav

1965 – Praha, Výstava mladých

1971 – Dublin, Festival mladého umění

1976 – Praha, Galerie d

1982 – Praha, Galerie d, Novoroční tisky

1985 – Praha JPH

1999 – Veslé nad Lužnicí, Galerie a muzeum

Zobrazen jediný výsledek

Zobrazen jediný výsledek