Chaba Karel

Karel Chaba obrazy

Narozen 3. 8. 1925 v Sedlci – Prčicích. Výtvarně se vzdělával soukromě. Karel Chaba se nikdy nepřihlásil k nějakému kolektivnímu hnutí výtvarných umělců, jeho neprofesionální školení bylo příčinou zvýrazněné originality jeho obrazů. Vytvářel své obrazy Prahy ne jako opisy skutečnosti, ale své sny o Praze, protože drtivou většinu obrazů maloval v tichu svého ateliéru jako dojmy o městě.

Jeho vidění Prahy je romantické. Od roku 1962 je Karel Chaba výtvarníkem ve svobodném povolání. Vystavuje od roku 1960, kdy měl první samostatnou výstavu v pražském Divadle E. F. Buriana. Řada výstav se uskutečnila v zahraničí (Polsko, Švýcarsko, Belgie, Egypt, Německo) Ve své tvorbě dává najevo zaujetí pro Karlův most, Vltavu, Hradčany. Své město vytváří malíř z čistých malířských znaků. Studijní cesty ho zavedly do Itálie, Francie, Německa, Holandska, Španělska aj. V roce 1993 navrhl scénickou  výpravu pro operu Jakobín Antonína Dvořáka (Národní divadlo v Praze). Často se zúčastňoval kolektivních výstav, např. v roce 1964 výstava v Boymansově muzeu v Rotterdamu, která pak byla také v Muzeu moderního umění v Paříži.

Karel Chaba je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, sbírce Ivana Melicherčíka dalších soukromých sbírkách, ale i v galeriích ve světě a po celé ČR.

Výběr ze samostatných výstav

1960 – Praha, Divadlo E. F. Buriana, Česká Lípa – Dům osvěty

1961 – Praha, Zahrada Václava Vratislava z Mitrovic – Nové Město nad Metují, Praha, Divadlo Na zábradlí

1962, 1968, 1972, 1975, 1980, 1984, 1988, 1997 – Praha, Galerie Fronta

1966 – Karlovy Vary, Galerie umění

1970 – Olomouc, Divadlo hudby

1983 – Turnov, Muzeum Českého ráje

1985 – Náchod, Okresní galerie

1987 – Praha Malá galerie Melantrich

1995, Praha, Galerie Vltavín, Galerie Petra Brandla

Zobrazuji všechny 4 výsledky

Zobrazuji všechny 4 výsledky