Vodička Zdeněk

Zdeněk Vodička plastika

Narozen 17. 12. 1931 v Praze. Studoval na Státní keramické škole v Praze a sochařství u prof. J. Laudy a K Pokorného na AVU Praze (1954). Působil jako pedagog na SUPŠ v Praze Žižkově, od roku 1967 ředitelem tamtéž. Vytváří komorní a monumentální plastiky figurálních i abstraktních témat.

Zdeněk Vodička pracuje v kameni, dřevě i kovu, používá povrchových úprav lakem, patinou, elektrolytickým pokovením. Věnuje  se interiérové a medailérské tvorbě, kresbě, výstavnictví a, realizacím pro architekturu (výstavní stěna Paláce kultury v Praze, 1982). Člen skupiny Radar (mj. výstavy v Praze, 1964, 1994) a výtvarné skupiny Tolerance ’95, se kterou vystavoval od roku 1995, mj. v Galerii Nová síň v Praze (2005), v respiriu Hudební fakulty AMU tamtéž na výstavě nazvané Ohlédnutí (2006).

Obesílal společné výstavy, především Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska. Zdeněk Vodička je zastoupen ve sbírkách NG v Praze a GHMP v Praze, rovněž v soukromých sbírkách.

Výběr z realizací

Plastiky pro pražskou vodárnu, projekt prof. Engela.

Plastika pro svatební síň v Malé Úpě.

Plastika pro Státní nakladatelství technické literatury v Praze

Exteriérová plastika pro muzeum A. Dvořáka v Praze

Cyklus reliéfů pro jednací místosti podniku zahraničního obchodu Chemapol v Praze

Plastika pro rekreační středisko v Malé Úpě

Zobrazen jediný výsledek

Zobrazen jediný výsledek