Otmar Vladimír

Vladimír Otmar obrazy

Narozen 1. 9. 1935 v Železném Brodě. Studoval na Šperkařské škole v Turnově a u profesorů J. Horníka, V. Rady a F. Jiroudka na AVU v Praze (1958 – 1964), kde absolvoval čestný rok u F. Jiroudka (1964 – 1965) a stipendijní pobyt  u prof. Maxe Kause na Hochschule fur bildende Kunste v Západním Berlíně (1966 – 1967). Věnuje se krajinomalbě a zátiší. Vytvořil si osobitý malířský styl. Akcentovl v něm plošnost, využití jednoduchých kresebných znaků, expresivní a psychologické hodnoty barvy. Zabývá se i malbou zátiší, v nichž sehrávají dominantní roli přírodniny – mušle, květini, ovoce.

Vladimír Otmar je zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury ČR, GHMP v Praze, GVU v Jičíně, Středočeské galerie v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie Benedikta Rejta v Roudnici nad Labem, Státní galerie ve Zlíně, Galerie Klatovy – Klenová, Okresního muzea v České Lípě ad., také v soukromých sbírkách.

Výběr ze samostatných výstav

1964 – Trutnov

1968 – Berlín, Galerie Bel Etage

1969 – Praha, Mánes, Galerie mladých – Noli – Portici – Itálie

1972 – Železný Brod, muzeum

1981 – Praha, Galerie V. Kramáře

1982 – Turnov, Okresní muzeum Českého ráje

Zobrazuji všechny 3 výsledky

Zobrazuji všechny 3 výsledky