Komárek Vladimír

Vladimír Komárek obrazy

Narozen 10. 8. 1928 v Hořensku u Semil. Studoval malování a leptání skla u M. Janků na Odborné sklářské škole v Železném Brodě (1945 -1946), u prof. K Mináře na AVU v Praze (1946 – 1948) a u prof. K Štipla na VŠUP v Praze (1948 – 1953). Pracoval jako metodik v Domě osvěty v Semilech (1954 – 1962). V roce 1959 se stal spoluzakladatelem skupiny 7 v Liberci. 1965 – 1971 byl členem SČUG Hollar a od roku 1975 členem SČVU. V roce 1961 začal tvořit první grafiky – suché jehly, učí na gymnáziu a LŠU v Semilech. Věnuje se malbě, volné grafice (dřevoryt, litografie, linoryt, ale nejčastěji užívá suchou jehlu). Používá náznak, symbol, metaforu. Nositelem dobra bývá lidská figura. Formální jednota grafiky a malby je pro Vladimíra Komárka typická.

Vyjadřuje se tlumenou barevností, používá šedobílou, černou, zelenou a pastelově růžovou, do nichž někdy zasáhne zlatavý záblesk. Tematicky se opakuje, využívá dveře, stůl, hodiny, okno, zrcadlo, petrolejku. Vytváří drobnou grafiku a exlibris. Přes 600 exlibris a stejný počet novoročenek. Ilustruje knihy (mj. J. Seiferta, K. H. Máchu, V. Holana, A. S. Puškina, I. Turgeněva), věnuje se bibliofilským tiskům, uspořádal přes 200 samostatných výstav a účastnil se velkého množství kolektivních výstav.

Vladimír Komárek byl také protagonistou magnetofonové kazety Tady Semily, Komárek – Tady Sláma, Tobogan, 1996. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, MG Brno, GHMP Praha, ve všech regionálních galeriích u nás a v mnoha soukromých sbírkách.

Zobrazen jediný výsledek

Zobrazen jediný výsledek