Němec Josef

Josef Němec obrazy

Narozen 8. 5. 1922 ve Velkých Hamrech. Studoval u Z. Juna, J. Brychty a A. Meteláka na Odborné sklářské škole v Železném Brodě (1934 – 1937) a v ateliéru monumentální malby u prof. F. Kysely na UMPRUM v Praze (1939 – 1943). Vyučoval na Učňovské škole v Semilech (1943 – 1944) a na Škole dekorativních umění v Praze (1945 – 1948). Josef Němec působil v mozaikářské dílně pražských Uměleckých řemesel, 1950 – 1953 pracoval v České mozaice, od roku 1952 se soustavně zabýval restaurátorstvím.

Josef Němec se specializoval na restaurování závěsných obrazů, nástěnné malby, polychromované plastiky, sgrafita a skla. Podíle se mj. na trsferu Reinerovy fresky v Duchcově, obnovy fresek u sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, Svatováclavské kaple, obnovy gotické svatovítské mozaiky a na restaurování obrazového fondu pro galerii Pražského hradu. Jeho malířská tvorba je inspirována především rodným Podkrkonoším, Českým rájem a zájmem o staré kultury, cestováním, divadelními a hudebními zážitky (portréty hudebníků, herců), rovněž zájmem o archeologii (cyklus Ze světa archeologie, Archeologické krajiny, Mikulčice).

Josef Němec je autorem mnoha divadelních plakátů. Od roku 1973 se podílel na výstavách Výtvarné léto Maloskalska na Malé Skále. Členem Turnovského díla, spolku Tvorba, SVU Mánes, člen Skupiny 66 a skupiny Radar. Byl mimo jiné zastoupen na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a EXPO 67 v Montrealu.

Výběr ze samostatných výstav:

1952 – Semily, radnice

1957 – Praha, Komorní divadlo

1968 – Praha, Galerie ČSS

1970 – Káhira, Alexandrie (s J. Jírou)

1982 – Malá Skála – Tábor, obrazy z cyklu Archeologické krajiny

1984 – Jindřichův Hradech, Ze světa archeologie

1985 – Semily, galerie

1990 – Praha, Galerice ČSS

1991 – Karviná, Městský dům kultury

Výběr z kolektivních výstav:

1950 – Praha 2, Dům výtvarného umění, Výtvarná úroda

1968 – Praha, Křížová chodba Staroměstské radnice (GHMP), Sochy a obrazy restaurátorů

1978 – Praha, Umění vítězného lidu

1980 – Praha, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa

1987 – Praha, Obrazy a sochy

1988 – Praha, Mánes, Restaurátorské umění

1989 – Praha, Salon užitého umění

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.