Menčík Václav

Václav Menčík obrazy

Narozen 22. 11. 1926 v Brně. Studoval v ateliéru prof. E. Filly a u prof. J. Nováka na VŠUP v Praze (1945 – 1950). Od roku 1951 působil jako asistent prof. E. Filly na VŠUP v Praze, 1968 docent, 1983 jmenován profesorem na témže místě. Členem JUV, zakládající člen výtvarné skupiny Trasa ’54 (1954 – 1964), člen skupiny Radar (1976 – 1971) a výtvarné skupiny Tolerance, s níž vytavuje.

Václav Menčík se ve volné tvorbě věnuje zpočátku grafice, převážně serigrafii, realizované s použitím kubistických prvků. Později se zabýval výhradně malbou. Pokusil se vytvořit osobitý malířský styl, založený na budování tvaru pomocí systému opakujících se tří ohnisek, jež zároveň zastupují detaily (1964). Jednalo se o miniaturní symboly, stigmata detailů, obklopených  jednotlivými strukturálně stupňovanými plochami.

Do tvorby Václava Menčíka zasahuje vliv východních filozofií a systému jógy. Zúčastnil se soutěže na výzdobu Mezinárodního muzea v Osvětimi. Své práce publikoval v novinách a časopisech Mladý hlasatel, Kulíšek, Proud, Hlas mládeže, Stráž lidu, Mladá fronta atd.. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, Českého pavilonu Mezinárodního muzea v Osvětimi, Středočeské galerie v Praze, GVU v Ostravě a Východočeské galerie v Pardubicích.

Výběr ze samostatných výstav

1996 – Praha, Galerie 33

2000 – Turnov, Galerie Granát

Zobrazuji všech 6 výsledků

Zobrazuji všech 6 výsledků