Facebook Instagram
;

Kategorie: ZASTUPOVANÍ UMĚLCI > Vlasta Matoušová


Vlasta Matoušová, Vlasta Matoušová obrazy

Narozena 16. 7. 1955 v Turnově. Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodu (1970 - 1974), po jejím absolvování studovala soukromě. Od roku 1993 působí externě jako učitelka ZUŠ. Ve volné tvorbě zpracovává převážně entomologickou tematiku, přírodní objekty, pavučina a mikroskopická zátiší. Rovněž pracuje technikou kresby, akvarelu v kombinaci s perokresbou a grafiky.

 

Vlasta Matoušová se zabývá vědeckou ilustrací, především v oblasti fauny, flóry, botaniky a entomologie. Spolupracuje s nakladatelstvím Artia, Aventinum, Albatros a dalšími. Ilustrace publikuje v časopisech Vesmír, Živa, Věda a technika mládeži aj. Obesílá výstavy exlibris, za něž získala bronzovou medaili v Pekingu. Členka UVU a Turnovského díla. Zastoupena ve sbírkách Novohradské galerie Lučenec.

 

Výběr ze samostatných výstav:

 

1976 - Praha, Mikrobiologický ústav ČSAV

1978 - Praha, Divadlo na Nerudovce - Dvůr Králové nad Labem

1979 - Turnov, Dioptra - Hradec Králové, Krajské muzeum

1983 - Česká Lípa, Okresní muzeum

1989 - Liberec, Galerie Dílo

1991 - Česká Lípa Okresní muzeum

1997 - Turnov, Okresní muzeum Českého ráje

2000 - Liberec, Oblastní galerie

2001 - Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd

 

 

Výběr z kolektivních výstav:

 

1983 - Praha, Národní muzeum, Člověk a hmyz

1989 - Praha, Mánes

1995 - Lučenec, Novohradská galerie

1993 - Maastricht, Světová výstava grafiky MEECC

1996 - Ostrava, Dům umění, Výtvarné centrum Chagall

1997 - Havlíčkův Brod, GVU

1998 - Peking (Čína), The First World Small Printings and Exlibris Works Exhibition

1999 - Praha, Výstavní síň SČUG Hollar, Hosté Hollaru

2000 - Praha, Salon 2000

2001 - Galerie bratří Čapků, Příroda v ilustracích

 

Ukázka z tvorby: