Facebook Instagram
;

Kategorie: ZASTUPOVANÍ UMĚLCI > Eduard Ovčáček


Eduard Ovčáček, Eduard Ovčáček obrazy

 

Eduard Ovčáček se narodil 5. 3. 1933 v Třinci. Studoval na Vysoké škole hospodářských věd v Bratislavě, na Vysoké škole báňské v Ostravě, u prof. P. Matejky na VŠVU v Bratislavě a jako host v ateliéru prof. A. Kybala na VŠUP v Praze (1962). Pusobil jako pedagog na  FF UP v Olomouci (1963-1968), od roku 1991 Eduard Ovčáček působí pedagogicky na Katedře výtvarné tvorby PedF Ostravské univerzity, kde vede ateliér volné a užité grafiky, od roku 2001 profesorem. Malíř, grafi, tvůrce dřevěných a papírových objektů, ale také asambláží.

 

Eduard Ovčáček byl v letech 1959-1964 iniciátorem bratislavských Konfrontací, představující nástup slovenské informální abstrakce. V roce 1963-1964 se také podílel na výstavách skupiny Parabola, se kterou prezentoval první letteristické práce - objekty a propalované koláže. Paralelně psal fonické a vizuální texty. Zakládajícím členem Klubu konkrétistů (1967), s nímž vystavoval. Člen uměleckých skupin konkrétistů (1967), s nímž vystavoval. Člen uměleckých skupin Konfrontace v Bratislavě, Parabola v Brně, Kontrast v Ostravě, SČUG Hollar, SVU Mánes.

 

V poslední dekádě XX. století se zabývá malbou a serigrafií a performancemi se znaky. Je autorem řady objektů realizovaných v architektuře. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, ČMVU v Praze, SNG v Bratislavě, MG v Brně, GVU v Ostravě, Krajské galerie ve Zlíně, MU v Olomouci, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Karlových Varech, Hodoníně a v Roudnici nad Labem, GMB v  Bratislavě, v Nismes (Belgie), Národním muzeu v Krakově, rovněž zastoupen v soukromích sbírkách a mnoha dalších.

 

Výběr ze samostatných výstav:

 

1965 - Ostrava, Galerie D - Wuppertal (Německo)

1980 - Orlová, Dům kultury

1981 - Essen, Galerie Essen, Galerie Praxis

1990 - Praha, Malá galerie

1999 - Hradec Králové, Galerie moderního umění - Praha, ČMVU - Opava

2000 - Praha, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, - Kutná Hora

2002 - Brno, Galerie Aspekt

 

Výběr ze skupinových výstav:

 

1963 - Koszalin (Polsko), Mezinárodní sympozium abstraktní  malby Plenair Koszalin

1966 - Liberec, Mezinárodní sympozium mladých architektů a výtvarných umělců

1994 - Zlín, Státní galerie

1996 - Valtice, Mezinárodní malířské sympozium, Velký  

2000 - Ostrava, Katedra výtvarné tvorby Ostravské univezity Serigrafie workshop

 

Ukázka z tvorby: