Facebook Instagram
;

Kategorie: ZASTUPOVANÍ UMĚLCI > Michael Rittstein


Michael Rittstein

 

Michael Rittstein obrazy

 

Narozen 17. 9. 1949 v Praze. Studoval na SOŠV v Praze (1964 - 1968) a u profesora A. Paderlíka na AVU v Praze (1968 - 1974). Patří k  představitelům expresivní figurální malby generace 70. let, který navázal na tradici moderní české grotesky a především na novou figuraci. V rané tvorbě těžil z podnětů barokní fresky, pod vlivem surrealismu směřoval přes symbolickou abstrahující malířskou strukturu až k fantaskní metafoře. Později Michaela Rittsteina zaujalo odosobněné prostředí města. Sarkastické líčení mezilidských, zejména intimních vztahů je založena na výrazové nadsázce, tvarové deformaci a jasném koloritu. "Mýty dneška" nazírá jako groteskně pitvorné děje, ale s rostoucí mírou výtvarné stylizace a obrazného vyjadřování se jeho příběhy proměňují v děsivé  delirantní vize, v nichž fetišizované spotřební předměty nabývají forem hybridních příšer a útočných monster, ohrrožující samu lidskou existenci.

 

Michael Rittstein stupňoval expresivitu své tvorby, na přelomu 70. a 80. let zaplňoval plochu obrazu mnoha ději. Velmi často se věnoval i obrazům a kresbám s ústředn figurou malovanou velkorysým gestem s výraznou tvarovou nadsázkou. Veristické detaily se často pojí s oživlými útvary nezpracované hmoty vzniklými záznamem explozivních fyzických akcí. V 80. letech začal klást větší důraz na velké formáty. Zabývá se i prostorovými instalacemi a objekty, věnuje se kresbě, ilustraci, ale také volné grafice. Ilustroval více než 20 knižních titulů pro nakladatelství Práce. Lidové nakladatelství, Mladá fronta, Albatros, Profil Ostrava, Středočeské nakladatelství a Odeon, v letech 1975 - 1992 ilustroval řadu bibliofilií. Spoluzakladatel Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece 1987, člen uměleckého sdružení Nová skupina a SVU Mánes.

 

Michael Rittstein je zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, ČMVU, Památníku národního písemnictví v Praze, MG v Brně AJG Hluboká nad Vltavou, Galerie B. Rejta Louny, OG Liberec, GU Karlovy Var, MU Olomouc, GVU Ostrava, Centre Pompidou v Paříži, Albertinum ve Vídni a v mnoha soukromých sbírkách nejen v ČR, ale i v zahraničí.

 

Výběr ze samostatných výstav

1976 - Praha, Mánes, Galerie mladých

1979 - Liberec OKS - Praha, Divadlo v Nerudovce

1985 - Kolín nad Rýnem, Galerie Ruchti

1986 - 1987 - Praha, Galerie bratří Čapků

1991 - Ostrava, Galerie Patro

1996 - Plzeň, Galerie Trigon

1999 - 2000 - Praha, Galerie Via Art

2001 - Praha, Galerie Gambit

2002 - Praha, NG, Veletržní palác

 

Výběr z kolektivních výstav

1978 - Helsinky, Konsthall, Současné čs. malířství

1984 - Basilej, Art '84 a '85

1990 - Paříž, Centre G. Pompidou

1992 - Praha, Jízdárna Pražského hradu

1996 - Scheffield (UK), City Museum and Mappin Art Gallery

2002 - Zlín, Nový Zlínský salon

2003 - Karviná, Zámecká galerie Chagall

 

Ukázka z tvorby: