;

Kategorie: ZASTUPOVANÍ UMĚLCI > Michael Rittstein


Michael Rittstein

 

Michael Rittstein obrazy

 

Narozen 17. 9. 1949 v Praze. Studoval na SOŠV v Praze (1964 - 1968) a u profesora A. Paderlíka na AVU v Praze (1968 - 1974). Patří k  představitelům expresivní figurální malby generace 70. let, který navázal na tradici moderní české grotesky a především na novou figuraci. V rané tvorbě těžil z podnětů barokní fresky, pod vlivem surrealismu směřoval přes symbolickou abstrahující malířskou strukturu až k fantaskní metafoře. Později Michaela Rittsteina zaujalo odosobněné prostředí města. Sarkastické líčení mezilidských, zejména intimních vztahů je založena na výrazové nadsázce, tvarové deformaci a jasném koloritu. "Mýty dneška" nazírá jako groteskně pitvorné děje, ale s rostoucí mírou výtvarné stylizace a obrazného vyjadřování se jeho příběhy proměňují v děsivé  delirantní vize, v nichž fetišizované spotřební předměty nabývají forem hybridních příšer a útočných monster, ohrrožující samu lidskou existenci.

 

Michael Rittstein stupňoval expresivitu své tvorby, na přelomu 70. a 80. let zaplňoval plochu obrazu mnoha ději. Velmi často se věnoval i obrazům a kresbám s ústředn figurou malovanou velkorysým gestem s výraznou tvarovou nadsázkou. Veristické detaily se často pojí s oživlými útvary nezpracované hmoty vzniklými záznamem explozivních fyzických akcí. V 80. letech začal klást větší důraz na velké formáty. Zabývá se i prostorovými instalacemi a objekty, věnuje se kresbě, ilustraci, ale také volné grafice. Ilustroval více než 20 knižních titulů pro nakladatelství Práce. Lidové nakladatelství, Mladá fronta, Albatros, Profil Ostrava, Středočeské nakladatelství a Odeon, v letech 1975 - 1992 ilustroval řadu bibliofilií. Spoluzakladatel Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece 1987, člen uměleckého sdružení Nová skupina a SVU Mánes.

 

Michael Rittstein je zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, ČMVU, Památníku národního písemnictví v Praze, MG v Brně AJG Hluboká nad Vltavou, Galerie B. Rejta Louny, OG Liberec, GU Karlovy Var, MU Olomouc, GVU Ostrava, Centre Pompidou v Paříži, Albertinum ve Vídni a v mnoha soukromých sbírkách nejen v ČR, ale i v zahraničí.

 

Výběr ze samostatných výstav

1976 - Praha, Mánes, Galerie mladých

1979 - Liberec OKS - Praha, Divadlo v Nerudovce

1985 - Kolín nad Rýnem, Galerie Ruchti

1986 - 1987 - Praha, Galerie bratří Čapků

1991 - Ostrava, Galerie Patro

1996 - Plzeň, Galerie Trigon

1999 - 2000 - Praha, Galerie Via Art

2001 - Praha, Galerie Gambit

2002 - Praha, NG, Veletržní palác

 

Výběr z kolektivních výstav

1978 - Helsinky, Konsthall, Současné čs. malířství

1984 - Basilej, Art '84 a '85

1990 - Paříž, Centre G. Pompidou

1992 - Praha, Jízdárna Pražského hradu

1996 - Scheffield (UK), City Museum and Mappin Art Gallery

2002 - Zlín, Nový Zlínský salon

2003 - Karviná, Zámecká galerie Chagall

 

Ukázka z tvorby:

Fotogalerie
Facebook
Aktuality

Nyní probíhá v Galerii MAXIART nově otevřená prodejní výstava. Umělci, které zde můžete shlédnout jsou například: Oldřich Smutný, Stanislav Vajce, Josef Jíra, Vladimír Otmar nebo Pavel Roučka a mnoho dalších předních umělců. Těšíme se na vaši návštěvu v Galerii MAXIART v Turnově.


 

Z důvodu plánované rekonstrukce střechy na budově Galerie MAXIART bude od 1. 6. do 16. 6. 2018 ZAVŘENO. Galerie MAXIART bude znovu otevřena od 19. 6. 2018 dle pracovní doby. Děkujeme všem za pochopení.