Facebook Instagram
;

Kategorie: ZASTUPOVANÍ UMĚLCI > Jaroslav Róna


Jaroslav Róna

 

Jaroslav Róna sochy, Jaroslav Róna obrazy

Narozen 27. 4. 1957 v Praze. Vystudoval SOŠV v praze (1975-1978) a u prof. S. Libenského na VŠUP v Praze (1978-1984). Jaroslav Róna je malíř, sochař, keramink, umělecký sklář, grafik, ale také tvůrce vytráží a mozaik. Navázal na zkušenosti gestické a figurální malby 60. let. Ještě během studií se v jeho pracích projevovaly reminiscence na strukturální malnbu počátku 60. let. V 80. letech procházel obdobím groteskní figurace (série Vražd). 

 

Od roku 1985 začal Jaroslav Róna tvořit první obrazy směřující ka archetipální symbolice a předhistorické mytologii. V pozdějším období začal také manipulovat s křesťanskou symbolikou, ovlivněn středověkou deskovou malbou a raným romantismem Jana Zrzavého a Kubištovou novozákonní mystikou. Přiklonil se ke kubistickému chápání prostoru a hmoty, a to jak v malbě, tak v plastice. V 90. letech přešel od neokubistického tvarosloví k reminiscencím ana mašinismus a art deco. Zaměnil barvnost ze sytých temných tónů k studené a světlé škále. V plastice uplatňoval také cín, bronz a keramiku.

 

Ve druhé polovině 90. let je Jaroslav Róna obohacen o abstraktní zkušenost a vrací  ke komplikované struktuře obrazové plochy. Patří k představitelům českého postmodernismu. V ikonografii spojuje kolektivní a individuální mýty, aktuální a klasická témata. Ve sklářské tvorbě vytvářel nejprve deformované, opalínem podjímané foukané láhve. Následovaly téměř naturalistické, popartistické  a parodicky pojímané plastiky psů z foukaného skla do formy. Koncem 80. let se Jaroslav Róna vrací  k foukané plastice do formy, tentokrát figurálního typu. Kromě trojrozměrných objektů experimentuje rovněž v oblasti vitráže. Je také autorem divadelního textu Malý nezbeda (s T. Vorlem) a organizátorem výtvarného dění. Od roku 1985 člen Staré party, zakládající člen skupiny Tvrdohlaví. Zúčastnil se všech domácích i zahraničních výstav skupiny Tvrdohlaví.

 

Jaroslav Róna také pracoval na výtvarném řešení filmu Amerika, který byl nominován na Českého lva. Zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, ČMVU a UPM v Praze, AJG Hluboká nad Vltavou, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, GVU Karlovy Vary, MU Olomouv, GVU Ostrava, Galerie Tvrdohlaví v Praze, Mamidakis Collection v Minos Beach Kréta a v mnoha soukromých sbírkách.

 

Výběr ze samostatných výstav

1985 - Hradec Králove, VŠ koleje na Kotli, obrazy a kresby

1986 - Praha, Ústav makromolekulární chemie ČSAV

1987 - Praha, Opatov

1988 - Praha, Galerie Fronta

1990 - Seattle (USA), Traver-Sutton Gallery

1993 - Praha, Galerie MXM

1997 - Praha, Galerie Bayer & Bayer

2002 - Praha, Galerie Tvrdohlaví

 

Výběr z kolektivních výstav

1983 - Hluboká nad Vltavou, AJG, České zátiší 20. století

1987 - Praha CHMP, Grotesknost v českém výtvarném umění, 

1990 - Praha, Středočeská galerie, Člověk v obraze

1991 - Hokkaido (Japonsko), MOMA, Současné světové sklo

2000 - Praha, Palác Kinských, Konec světa?

2003 - Karviná, Zámecká galerie CHagall, Typický obraz - Brno, UPM Prostor pro tapiserie

 

Ukázka z tvorby: