Facebook Instagram
;

Kategorie: ZASTUPOVANÍ UMĚLCI > Vladimír Otmar


Vladimír Otmar

 

Vladimír Otmar obrazy

 

Narozen 1. 9. 1935 v Železném Brodě. Studoval na Šperkařské škole v Turnově a u profesorů J. Horníka, V. Rady a F. Jiroudka na AVU v Praze (1958 - 1964), kde absolvoval čestný rok u F. Jiroudka (1964 - 1965) a stipendijní pobyt  u prof. Maxe Kause na Hochschule fur bildende Kunste v Západním Berlíně (1966 - 1967). Věnuje se krajinomalbě a zátiší. Vytvořil si osobitý malířský styl. Akcentovl v něm plošnost, využití jednoduchých kresebných znaků, expresivní a psychologické hodnoty barvy. Zabývá se i malbou zátiší, v nichž sehrávají dominantní roli přírodniny - mušle, květini, ovoce.

 

Vladimír Otmar je zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury ČR, GHMP v Praze, GVU v Jičíně, Středočeské galerie v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie Benedikta Rejta v Roudnici nad Labem, Státní galerie ve Zlíně, Galerie Klatovy - Klenová, Okresního muzea v České Lípě ad., také v soukromých sbírkách.

 

Výběr ze samostatných výstav

 

1964 - Trutnov

1968 - Berlín, Galerie Bel Etage

1969 - Praha, Mánes, Galerie mladých - Noli - Portici - Itálie

1972 - Železný Brod, muzeum

1981 - Praha, Galerie V. Kramáře

1982 - Turnov, Okresní muzeum Českého ráje

 

Ukázky z tvorby:

Fotogalerie
Facebook
Aktuality

GALERIE MAXIART ZNOVU OTEVŘENA!

 

Od 12. 5. 2020 je Galerie MAXIART opět otevřena dle pracovní doby. Prosíme návštěvníky, aby do galerie vstupovali pouze se zakrytými ústy dle nařízení MZČR. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.