Facebook Instagram
;

Kategorie: ZASTUPOVANÍ UMĚLCI > Vladimír Otmar


Vladimír Otmar

 

Vladimír Otmar obrazy

 

Narozen 1. 9. 1935 v Železném Brodě. Studoval na Šperkařské škole v Turnově a u profesorů J. Horníka, V. Rady a F. Jiroudka na AVU v Praze (1958 - 1964), kde absolvoval čestný rok u F. Jiroudka (1964 - 1965) a stipendijní pobyt  u prof. Maxe Kause na Hochschule fur bildende Kunste v Západním Berlíně (1966 - 1967). Věnuje se krajinomalbě a zátiší. Vytvořil si osobitý malířský styl. Akcentovl v něm plošnost, využití jednoduchých kresebných znaků, expresivní a psychologické hodnoty barvy. Zabývá se i malbou zátiší, v nichž sehrávají dominantní roli přírodniny - mušle, květini, ovoce.

 

Vladimír Otmar je zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury ČR, GHMP v Praze, GVU v Jičíně, Středočeské galerie v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie Benedikta Rejta v Roudnici nad Labem, Státní galerie ve Zlíně, Galerie Klatovy - Klenová, Okresního muzea v České Lípě ad., také v soukromých sbírkách.

 

Výběr ze samostatných výstav

 

1964 - Trutnov

1968 - Berlín, Galerie Bel Etage

1969 - Praha, Mánes, Galerie mladých - Noli - Portici - Itálie

1972 - Železný Brod, muzeum

1981 - Praha, Galerie V. Kramáře

1982 - Turnov, Okresní muzeum Českého ráje

 

Ukázky z tvorby: