;

Kategorie: ZASTUPOVANÍ UMĚLCI > Ladislav Maria Wagner


Ladislav Maria Wagner

 

Ladislav Maria Wagner obrazy

 

Narozen 27. června 1945. Pochází z Jaroměřského rodu malířů, kameníků a sochařů. Odpor rodiny k „dialektickomaterialistickému“ názoru na bytí, předurčuje směr kterým se všichni její členové včetně dětí ubírají na cestě komunistickou realitou. Zákaz jakéhokoliv vysokoškolského studia v počátku let šedesátých neodvratně deformuje budoucnost umělce. Jeho cesta životem se již od počátku stává odyseou,  na které je talent  nesnesitelnou zátěží a překážkou, jejíž překonávání znamenalo nakonec i samotnou ztrátu zdraví.

 

Mimo náročnou práci v ateliéru pracuje Ladislav Maria Wagner na šachtě jako havíř. Pro svůjvrchnosti nevyhovující občanský i výtvarný názor je vězněn a mnohokrát násilně hospitalizován v psychiatrických ústavech. Navzdory k tak ztíženým  podmínkám na  soustředěnou práci narůstá v  sedmdesátých    létech   dílo,   vzbuzující   zájem  široké veřejnosti.
Zde je i počátek přátelství s malíři Janem Zrzavým, a Ladislavem Placatkou. V Ostravské anabázi je malíř v blízkém kontaktu s básníkem a  teoretikem umění  Petrem Holým, což dává  na  vernisážích podnět k protirežimním uměleckým produkcím za podpory herců  Miloslava Holuba a Lenky Kucharské.  Malíř se setkává  s Bohumilem Slánským a Jindřichem  Chalupeckým, se kterým až do jeho smrti udržuje korespondenci z Rožmberku nad Vltavou, kam byl režimem odsunut k zapomenutí. I přes značné riziko je ateliér na faře v Rožmberku navštěvován  osobnostmi tehdejší České kultury. (J. Kemr, J. Kačer, J. Vyleťal, J. Šalamoun, J. Salamanczuk, P. Poš, E. Zaoralová atd.) Zde  paradoxně roste  i  zájem  ciziny  o  toto  odvrhnuté  dílo  a  začíná se zřejmě pomalu formovat i pozdější úspěch  zahraničních výstav let  devadesátých.
Wagnerova experimentální tvorba je v současnosti známa po celém světě a jeho obrazy jsou součástí mnoha sbírek státních i soukromých.

 

Mimořádné technické znalosti výtvarných technik a schopnost  zasáhnout cíl řešeného výtvarného problému, vzbuzují úctu všude, kam toto rozsáhlé dílo stačilo po 40-ti létech zapírání proniknout. Ladislav Maria Wagner získává významná ocenění doma i v zahraničí a je čestným členem několika prestižních institucí. V roce 2009 je na čtyři roky jmenován konzulem International classe homme d´art Faubourien. V současné době malíř žije  a pracuje převážně v ústraní Jihočeské vesničky  Hajany.  Příležitostně tvoří  v Sitges  u Barcelony a  v Paříži.

 

Ukázka z tvorby:

Fotogalerie
Facebook
Aktuality

Nyní probíhá v Galerii MAXIART nově otevřená prodejní výstava. Umělci, které zde můžete shlédnout jsou například: Oldřich Smutný, Stanislav Vajce, Josef Jíra, Vladimír Otmar nebo Pavel Roučka a mnoho dalších předních umělců. Těšíme se na vaši návštěvu v Galerii MAXIART v Turnově.


 

Z důvodu plánované rekonstrukce střechy na budově Galerie MAXIART bude od 1. 6. do 16. 6. 2018 ZAVŘENO. Galerie MAXIART bude znovu otevřena od 19. 6. 2018 dle pracovní doby. Děkujeme všem za pochopení.